asyncio-nous

Jak i dlaczego spróbować asynchronicznego I/O z biblioteki standardowej

Slajdy

PyCon PL 2014

Code